user_mobilelogo

 

 

S využívaním geotermálnej energie v Liptovskej kotline sa začalo po vybudovaní vrtu v roku 1987. V hĺbke 1998 m narazili robotníci na zdroj geotermálnej vody a využite pre verejnosť na seba nenechalo dlho čakať.

Prvé bazény termálneho kúpaliska sa otvorili v roku 1993. Areál prešiel počas mnohých rokov svojej existencie výraznou zmenou. Po rozsiahlych investíciách od roku 2006 pribudli k bazénom i reštauračné a ubytovacie služby.

V lete 2008 pribudli nové vonkajšie bazény, tobogany a šmýkačky. Počet bazénov sa rozrástol na 16, čím sa areál stal jedným z najväčších na Slovensku. Thermal park sa v súčasnosti rozprestiera na ploche 6 ha, z čoho tvoria 0,5 ha vodné plochy.